Uvjeti poveznica

  • Ova web stranica je vlasništvo Auto Hrvoje Trgovina d.o.o., a sadrži homepage (prvu stranicu) i sve ostale web stranice ovog websitea.
  • Auto Hrvoje Trgovina d.o.o. podržava i odobrava postavljanje pravno korektnih poveznica odnosno linkova na homepage i sve ostale web stranice ovog websitea. Svaka poveznica mora sadržavati jasnu i jednoznačnu vezu na website auto-hrvoje.hr; posebno svaki sadržaj websitea Auto Hrvoje Trgovina d.o.o. mora biti prikazan u nepromijenjenom obliku.
  • Preusmjeravanje na pojedine podstranice websitea Auto Hrvoje Trgovina d.o.o. bez jasne izjave o porijeklu stranica (Deep-Link) izričito je zabranjeno. Auto Hrvoje Trgovina d.o.o. zadržava pravo da bez posebnog razloga zabrani preusmjeravanje određenim osobama, tvrtkama, društvima, grupama osoba i/ili grupacijama odnosno preusmjeravanje zbog sadržaja na stranicama.
  • Izrada direktnih ili indirektnih poveznica na website auto-hrvoje.hr, koje se mogu dovesti u vezu s informacijama, sadržajima na stranicama, websiteovima ili web stranicama pravno nedozvoljene, nemoralne, politički radikalne, diskriminirajuće, kriminalne, uvredljive ili slične prirode, također nije dozvoljena. Auto Hrvoje Trgovina d.o.o. se izričito distancira od takvih sadržaja na dotičnim websiteovima, uključujući sve podstranice.
  • Auto Hrvoje Trgovina d.o.o. ne preuzima odgovornost za štetu odnosno nedostatke bilo koje vrste i pravne osnove, koji nastanu kao posljedica preusmjeravanja, koje je suprotno ili je bilo suprotno ovim uvjetima postavljanja poveznica.
  • Auto Hrvoje Trgovina d.o.o. zadržava pravo da bilo kada bez posebnog razloga ukine pravo postavljanja poveznica te da svim dostupnim tehničkim i/ili pravnim sredstvima kažnjava postupanje protivno uvjetima postavljanja poveznica.